Dịch vụ thiết kế

Chúng tôi đề xuất các giải pháp thiết kế và tư vấn cho Chủ đầu tư chọn phương án thiết kế tốt nhất cho công trình/dự án;

Thực hiện, triển khai phương án thiết kế được chọn, bao gồm triển khai các bản vẽ, thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;

Tư vấn cho Chủ đầu tư chọn các loại vật tư, thiết bị phù hợp và hiệu quả cho công trình;

Giám sát thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu có) trong quá trình thiết kế và thi công xây dựng công trình đảm bảo đem đến cho khách hàng sản phẩm uy tín, chất lượng.

Một số công trình/dự án tiêu biểu Bideco thực hiện:

Trụ sở làm việc UBND phường Hưng Định

Trường mầm non Hoa Mai 3

Trụ sở ban chỉ huy quân sự phường Hưng Định

Xây dựng trụ sở Công an Định An