Thông tư 06/2016-BXD ban hành ngày 10/03/2016 hướng dẫn Nghị định 32/2015/NĐ-CP: lập và quản lý chi phí xây dựng
Thông tư này sẽ thay thế các thông tư sau:
1. Thông tư 02/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  • Ban hành: 22/02/2011
  • Tình trạng: Hết hiệu lực từ 01/05/2016

2. Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Ban hành: 26/05/2010
  • Tình trạng: Hết hiệu lực từ 01/05/2016

3. Thông tư 06/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Ban hành: 26/05/2010
  • Tình trạng: Hết hiệu lực từ 01/05/2016

Xem file thông tư mới tại đây: BXD_06-2016-TT-BXD

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *