Tiểu Sử Sơ Lược

  • Tân niên BIDECO tháng 02/2015
  • BIDECO tham quan du lịch Vũng Tàu (10/2016)
  • Tân niên BIDECO 2017
  • BIDECO tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt (08/2017)
  • BIDECO tham quan nghỉ dưỡng Phan Thiết (08/2018)
  • Tất niên 2018
  • Kỉ niệm 7 năm thành lập BIDECO (2012-2019)
  • Kỉ niệm 7 năm thành lập BIDECO (2012-2019)